Pro zákazníky

 

Aktuality

Vzhledem k velmi dynamickému pohybu cen pohonných hmot, jsme nuceni zavézt následující opatření:

  • PALIVOVÝ PŘÍPLATEK OD 1.4. pro všechny mezinárodní zásilky kromě SLOVENSKA
  • Od 15.3.2022 zavádíme i pro vnitrostátní dopravu dočasný palivový příplatek, který budeme aktualizovat v závislosti na ceně motorové nafty 1 x týdně

  • Palivový příplatek na SLOVENSKO platí pouze od 15.3. do 31.3.2022. Od 1.4.2022 vstupuje v platnost  jinak koncipovaný ceník, který zohledňuje u vyšších vah i vzdálenost

Výše palivových příplatků:

15.3.-21.3.2022 15%
22.3.-28.3.2022 15%
29.3.-31.3.2022 15%
1.4.-7.4.2022 15%
8.4.-14.4.2022 15%
15.4.-21.4.2022 15%
22.4.-29.4.2022  

 

Příplatky na mezinárodní služby

Vážení zákazníci, na základě nastavení našich dodavatelů musíme i my účtovat dočasný příplatek na všechny mezinárodní zásilky kromě Slovenska.

Výše příplatků:

Čína 25,- Kč/kg

USA/Kanada 13,- Kč/kg
Zbytek světa 5,- Kč/kg
Minimální poplatek na zásilku: 25 CZK / zásilka
 
Výše příplatků EVROPA ECONOMY:
Evropa 3,-Kč/kg

Bez minimálního poplatku

FAQ

Přehled častých dotazů

Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ve společnosti JL Transport s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s
GDPR. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na
základě relevantního právního základu. Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích společnosti.

Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají – má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve Společnosti. Společnost mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.

Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat v provozovně společnosti na adrese JL Transport s.r.o., Paroplavební 60/1, 15900 Praha 5

Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit zástupce společnosti na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Comments are closed.

Paroplavební 60

159 00, Praha 5

info@jltransport.cz

kontaktní email

+420 244 466 014

+420 777 333 342